ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018г.

13.06.2018

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018г.

Изх. № РУО 1-15165/12.06.2018г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 14.06.2018 г. (четвъртък ), В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 5 ЕТАЖ, ще получите протоколите с оценките от държавни зрелостни изпити, сесия май-юни, съгласно следния график:

09:30-10:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4001 до 4050

10:30-11:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4071 до 4120

11:30-12:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4121 до 4170

12:30-13:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4170 до 4201

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

 

Моля за спазване на графика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

Началник на РУО - София-град