ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г.

13.03.2018

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-5739/12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г. Ви напомням:

В изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, срокът за подаване на база данни от училищата е 19.03.2018 г. Базата данни следва да се прикачи на сайта zamaturite.bg/dzisoft .

В срок до 21.03.2018 г., в стая № 422 на РУО – София-град следва да представите на хартиен носител генерирана от системата Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия май-юни на учебната 2017/2018 г., Справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити и декларации от директора:

  • за идентичност на данните (в системата и на хартиения носител);
  • за осигуряване на видеонаблюдение.
  • че подадените заявления за явяване на втори ДЗИ са по учебен предмет, изучаван в задължителната общообразователна подготовка, съгласно училищния учебен план

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД