Европейска седмица на програмирането

12.08.2019

Европейска седмица на програмирането

Изх. № РУО1- 24092/ 12.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9150-245/18.07.2019 г., вх. № РУО1 – 22177 /18.07.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 05-20.10.2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта  http://codeweek.eu/schools   събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Забавни дейности по програмиране
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Повишаване на мотивацията и осведомеността
 • Други дейности свързани с дигиталната компетентност.

 

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителна подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

           На европейско ниво тази инициатива се подпомага от 80 доброволци-национални посланици, 42 координатори от националните образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на седмицата на програмирането през 2018 година, като участниците са над 2,7 мил. в близо 44 000 събития в училища в ЕС и Западните Балкани. В момента за България е все още отворена поканата за включване на водещи учители, като регистрационната форма на английски език е налична на адрес: https&//ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766

            На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ http://codeweek.eu/schools са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД