Европейска седмица на спорта

12.06.2019

Европейска седмица на спорта

Изх. № РУО1-17245/11.06.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-43/29.05.2019 г., вх.№РУО1-15781/04.06.19 г., Ви уведомявам, че на 23.09.2019 г. ще бъде открита официално Европейската седмица на спорта в зала „Арена Армеец“ с множество атрактивни спортни игри за децата и техните семейства с участието на популярни публични личности и спортисти. В периода 24-26.09.2019 г. в зала „Арена Армеец“ ще се проведе „Спортен панаир“, в рамките на който спортни клубове и федерации ще представят своята дейност, като същевременно ще бъдат организирани демонстрации на различни спортове. Спортният панаир е насочен към учениците от столичните училища и цели насърчаване на физическата активност след младите хора. В тази връзка, моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и да насърчите към участие в инициативата учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД