ИЗЛОЖБА НА КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИСТЕМИ В БАН

14.06.2018

ИЗЛОЖБА НА КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИСТЕМИ В БАН

Изх. № РУО1-15329/14.06.2018 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на БАН – Институт за космически изследвания и технологии с вх.№ РУО1-15266/13.06.2018 г. Ви информирам, че от 18.06.2018 г. (понеделник) до 22.06.2018 г. (петък) във фоайето на Централната сграда на БАН, ул. „15 ноември“ №1 (срешу Народното събрание)от 9 до 17 часа всеки работен ден е експозирана изложба на оригинални апарати и системи разработени специално за научната програма „Шипка“. Показани са разработки на български учени, прибори и апаратни системи, използвани в космическите станции и апарати. На откриването на изложбата на 18.06.2018 г. от 10.00 часа ще присъства летецът–космонавт Алекасандър Александров.
Посещението е безплатно. При проявен интерес от Ваша страна можете да се обърнете към деловодството на ИКИТ-БАН на тел. 029883503.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД