Изложение „Световно образование“

11.09.2019

Изложение „Световно образование“

Изх. № РУО1- 26204/ 11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 25927 /09.09.2019 г.,Ви информирам, че на 05.10.2019 г. и 06.10.2019 г. в НДК, град София ще се проведе изложение „Световно образование“. Подробна информация относно предстоящото събитие можете да получите на www.world-education.eu, www.integral.bg и тел: 02/ 80 50 657.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД