Изпълнението на индикаторите по мерки и дейности, насочени към подобряване на обучението по математика от V до VII клас.

25.06.2018

Изпълнението на индикаторите по мерки и дейности, насочени към подобряване на обучението по математика от V до VII клас.

 

Изх. № РУО1-16240/25.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с писмо с №9105-316/14.12.2017г. на МОН, вх. № РУО 1-29690/14.12.2017 г. приложено Ви изпращам мерки и дейности, насочени към подобряване и развитие на обучението по математика от пети до седми клас за учебната 2017/2018 година, които следва да обобщите, попълните и изпратите на email: ruo.sf.lgavrailova@gmail.com в срок до 02.07.2018 г. 

Моля в същия срок да попълните същата справка на следния линк: https://goo.gl/forms/0e3Ar0JevIM80lfp1

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД