Изпълнявани ремонти дейности

09.08.2019

Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-24019/09.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Моля до началото на учебната 2019 – 2020 година, всяка сряда до 13.00 часа да изпращате актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие, независимо от източника на финансиране.

Информацията се подава при стартиране на ремонта, периодично по време на ремонта и еднократно, че ремонтът е приключил.

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД