Инициатива на Столична библиотека за провеждане на творчески срещи

09.09.2019

Инициатива на Столична библиотека за провеждане на творчески срещи

Изх. № РУО1-25685/05.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25671/05.09.2019 г. на Столична библиотека, Ви уведомявам, че ръководството на библиотеката изявява желание да бъде от полза на софийските ученици с инициативи, обогатяващи познанията им за нашия град по емоционален път и активирайки самостоятелните им творчески изяви. Всяка културна институция трябва да привнася родолюбието в училищния живот. Тематиката за творчески срещи, разработена от Руския център на Столичната библиотека съвместно със сдружение „Св. Иван Рилски”, предлага интересна и малко позната информация за София и за личности, оставили светла диря в историята на нашия град със своята всеотдайност.

Творческите задания, които се предвиждат, провокират креативното мислене и екипната изява на учениците.

Библиотеката предлага на Вашето внимание темите за новата учебна година, които всеки учител, класен ръководител и ученици от извънкласните обединения могат да заявят в Руския център на библиотеката:

„Софийски будители”

„Памет за героите”, посвещава се на Освобождението на София, 1877-1878 г.

„София по европейския път”

За допълнителна информация: Руски център - Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4, етаж 2

тел. 02 8015 903; мейл: [email protected]

Марияна Максимова: 0894 487 882 и Севдалинка Михайлова: 0893 301 087

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД