Иновативни училища

11.01.2019

Иновативни училища

Изх. № РУО1-743/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СОФИЙСКИТЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-570/09.01.2019 г. в съответствие с чл. 71, ал. 1 от Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в срок до 31.01.2019 г. може да подавате училищни проекти за кандидатсване за иновативно училище за учебната 2019/2020 година на адрес: https://ischools.bg.

Училищните проекти се подават единствено чрез електронен формуляр. За улеснение на кандидатите е предоставен работен документ, който е аналогично копие на електронния формуляр.

На горепосочения адрес са публикувани и Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД