Информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“

07.11.2018

Информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО1 – 28446/07.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28412/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ( РЦПППО) – София-град организира информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“. Семинарът е безплатен и е част от квалификационните програми, заложени в годишния план на РЦПППО – София-град.

 

Семинарът ще се проведе на 22.11.2018 г., като желаещите за участие е необходимо да изпратят заявка за участие на [email protected] в срок до 09.11.2018 г.

 

Приложение:

1.Информация за семинара

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД