Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

30.07.2019

Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

Изх.№ РУО1-23134/30.07.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТАКОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Моля в срок 01.08.2019 г. да попълните информация за определения със заповед на директора график за запълване на незаетите места след трети етап на класиране на следния линк.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД