Информация за проведени поправителни изпити за учениците от VII до XII клас за учебната 2017/2018 година

09.07.2018

Информация за проведени поправителни изпити за учениците от VII до XII клас за учебната 2017/2018 година

 

Изх. № РУО1 - 17997 / 06 .07.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо, с  вх. № РУО1 – 16189/25.06.2018 г. от в. „Телеграф” , моля да попълните в срок до 19.07.2018 г. формуляр: https://goo.gl/forms/4OIHn1LVYKWx78892  , за проведените поправителни изпити за учениците от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас на поверените Ви училища за учебната 2017/2018  година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД