Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2019 г.

30.07.2019

Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2019 г.

Изх.№ РУО1- 23133/30.07.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Моля в срок до 01.08.2019 г. да попълните информация за учениците в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2019 г. на следния линк.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД