КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

13.04.2018

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

 

Изх. № РУО1-861713.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Застрахователна компания ДЗИ за поредна година организира, Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка" и видеоклип на тема: „Безопасността на пътя с ДЗИ“ за ученици на възраст 6-14 години.

Кампанията „Моето ДЗИ" е платформа, която популяризира активния и креативен начин на живот на подрастващите и младежите по забавен и социален за тях начин.

Целта е да се предостави поле за изява на детското творческо въображение, чрез различни творчески техники, като се включат учениците за подобряване условията в своето училище, чрез спечелване на мултимедия, в категория рисунка.

Десетте най-високо оценени участници в категория „Рисунка" от 6 до 14 г., ще получат стативи, пособия за рисуване и грамота, а тяхното училище 1 брой мултимедия, грамоти и календари за учебната 2018 - 2019 година.

Специализирано жури ще определи победителите и в другите две категории „Компютърна рисунка" и „Видеоклип", които ще получат награда таблет.

Моля да уведомите учителите и учениците от поверените Ви училища за инициативата.

Приложение:

  1. Регламент
  2. Заявка за участие /Образец 1/
  3. Информационна карта /Образец 2/
  4. Декларация за съгласие на родител / настойник /Образец 3/

     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД