Конкурс

16.04.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-8792/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-121/10.04.2018 г. с вх. № РУО1-8018/10.04.2018 г., Ви уведомявам, че агенция „Стратегма“ в партньорство с Центъра на учебно-тренировъчните фирми на МОН и Съюза на читалищата провежда кампания „Защити фантазия“ за защита на интелектуалната собственост. В рамките на кампанията ще се проведе конкурс за създаване на комикс герой, който ще бъде използван за създаване на образователен комикс, посветен на защитата на авторските права на творците и артистите, с акцент върху електронното разпространение в интернет. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Комиксът и видеоматериалите, които кампанията ще произведе, ще бъдат предоставени за ползване на МОН и на Патентното ведомство на Република България.

Информация за кампанията и условията за участие ще намерите на електронната страница на кампанията: http://imagination.gateway.bg.

Организаторите и директорите следва да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД