Конкурс

15.05.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-11659/14.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-302/10.05.2018 г. с вх. № РУО1-11517/11.05.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България (ВКБООН) организират конкурс по повод 20 юни – Световния ден на бежанците.  Конкурсът е насочен към всички ученици, записани в училищата на територията на област София-град, община Нова Загора и община Харманли.

Темата на конкурса е „Бягство и спасение“.

Съгласно регламента на конкурса учениците се разделят в 3 възрастови групи:

-          I – IV клас – участват с рисунка;

-          V – VII клас – участват с писмо до дете бежанец;

-          VIII – XII клас – участват с есе.

Отличените рисунки, писа и есета ще бъдат наградени и публикувани на сайта на ВКБООН.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложения:

1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД