Лагер-школа за подготовка на разширените национални отбори по информатика

07.06.2018

Лагер-школа за подготовка на разширените национални отбори по информатика

 

Изх. № РУО1- 14419/06.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ И 2 СУ „ АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-181/28.05.2018 г., вх. № РУО1-13458/29.05.2018 г. в РУО - София-град,  Ви информирам, че от 15 до 19 юни 2018 г. в София ще се проведе лагер-школа за подготовка на разширените национални отбори по информатика. Определените от националната комисия за участие в школата ученици са посочени в приложения списък.

Школата ще се проведе в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - `база на Учебен център на МОН, София, бул. „Драган Цанков" № 21 А.

Съюзът на математиците в България е подготвил научна програма за подготовката и е създал организация за провеждане на лагер-школата.

Настаняването и изхранването на участниците в лагер-школата е осигурено от Министерство на образованието и науката, а транспортните разходи на участниците и средствата за хонорари на ръководителите от фондация „Америка за България".

За допълнителна информация участниците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев, ИМИ на БАН на електронен адрес: keleved@gmail.com и тел. 0887445037.

 

Приложение:

  1. Списък на учениците, определени за участие в лагер -школата, която ще се проведе от 15 до 19 юни 2018 г. в София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД