Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език 2019 г.

19.09.2019

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език 2019 г.

Изх. № РУО1-27020/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26912/17.09.2019 г. Ви информирам, че Център по компютърна и приложна лингвистика организира „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, който  ще се проведе в два модула на 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет, както следва:

Модул 1 – ЕСЕ: 11.00 – 12.30 часа;

Модул 2 - РАЗКАЗ: 13.00 – 14.30 часа.

На най-добре представилите се ученици, както и на училището с най-добре представили се ученици ще бъдат връчени парични награди.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

 

Приложение: плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД