Литературен конкурс

03.07.2018

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-17263/ 03.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15911/ 20.06.2018 г. от ОбДЦКИ – Русе моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента за участие в ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе, 2018 г.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД