Лятна ваканционна програма на Националния политехнически музей

12.06.2018

Лятна ваканционна програма на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-15051/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14865/11.06.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание лятна ваканционна програма за деца на възраст между 7 и 11 години.

Моля да информирате учителите и учениците за получената информация от Националния политехнически музей.

Приложение: Програма на Националния политехнически музей

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД