Материали за НВО по БЕЛ 7. клас

16.05.2018

Материали за НВО по БЕЛ 7. клас

Изх. № РУО1-12017/16.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VII КЛАС  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-11778/ 15.05.2018 г. Ви уведомявам, че на сайта http://admin.priem.mon.bg са качени материали за НВО по БЕЛ: лист за отговори за първи модул, свитък за втори модул и идентификационна бланка. След влизане с потребителско име и парола се вижда на първия екран („Начало“) файл БЕЛ.zip, който съдържа и трите документа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД