МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - VOICE IT 2018: РЕШАВАМЕ С ДЕЦАТА!

07.11.2018

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - VOICE IT 2018: РЕШАВАМЕ С ДЕЦАТА!

Изх. № РУО1 - 28466/07.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на Национална мрежа за децата /НМД/, с вх. № РУО 1 - 28311/05.11.2018 г., приложено Ви изпращам покана и програма на младежки  форум: Voice it 2018: Решаваме с децата!, който ще се проведе на 20.11.2018 г. от 14.00 ч. до 17.00 ч.  в Античен комплекс „Сердика“, Ларгото, гр. София. Темата на младежкия форум тази година е „Какво зная и от какво се нуждая: здравно и сексуално образование в България“.

Регистрацията за събитието можета да направите на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckRcTOB022DEGOPYYswt3_nnev6bMqId97kVuOyNTkPwewHQ/viewform

Заповядайте на  това вълнуващо и единствено по рода си младежко събитие, което е особено подходящо за деца и младежи от 12 г. до 19 г. !

 

Приложения:

  1. Програма на форума

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВА  

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02 -2529/05.11.2018 г.

на началника на РУО  -София-град/