Награждаване на отличените на първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“

15.05.2019

Награждаване на отличените на първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. № РУО1-13659/ 14.05.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключилия първи етап на XVIII Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 20.05.2019 г., понеделник, от 15:00 ч. в храм „Св. София“ – ул. „Париж“ № 2, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Списък с класираните творби ще бъде изпратен на електронната поща на училищата, от които има отличени ученици.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД