Национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

13.08.2019

Национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Изх. № РУО1-24104/12.08.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА: 3 СУ, 15 СУ, 16 ОУ, 24 СУ, 28 СУ, 29 СУ, 58 ОУ, 59 ОбУ, 62 ОУ, 66 СУ, 67 ОУ, 70 ОУ, 74 СУ, 75 ОУ, 76 ОУ, 77 ОУ, 92 ОУ, 93 СУ, 95 СУ, 97 СУ, 101 СУ, 102 ОУ, 103 ОУ, 106 ОУ, 123 СУ, 124 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 136 ОУ, 141 ОУ, 147 ОУ, 149 СУ,

СГХСТ, ПГСС „БУЗЕМА“, ПГГКИ, ПГСГГ, ПГФК,

ДГ№ 1, ДГ№ 21, ДГ№ 54, ДГ № 62, ДГ№ 90, ДГ№ 115, ДГ№ 119, ДГ № 125, ДГ№ 126, ДГ № 128, ДГ№ 130, ДГ№ 169, ДГ№ 179, ДГ№ 187, ДГ№ 196

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо №9105-248/18.07.2019г.  вх. №РУО1-22302/18.07.2019 г на заместник-министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че ще се проведе национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки. Срокът за изпращане на пълния текст на доклада е 20 септември 2019г. В периода 8-10 октомври 2019г. в гр. Велинград ще се проведе Четвъртата национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от различни етничиски малцинства съвместно със Синдиката на българските учители. Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

 

Приложение:

Модел за представяне на добра педагогическа практика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД