Национален конкурс „Добрите дела са около нас“

11.10.2018

Национален конкурс „Добрите дела са около нас“

Изх. № РУО1 -26112/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

       

Във връзка с  писмо  с изх. № СОА18-ТД26-13087-1/ 26.09. 2018 г. на Столична община, с вх. № РУО1 -24795/27.09.2018 г. относно   провеждане на Национален конкурс „Добрите дела са около нас“ за ученици от 9 до 12 клас, приложено Ви изпращам регламент на конкурса. 

Конкурсът е организиран от социална мрежа за добри дела „Волонтайм“- www.volontime.com, в партньорство с дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община.

Срокът за подаване на литературните текстове е  21.10. 2018 г.

За допълнителна информация - екип на „Volontime“ - Габриела Пресолска, Бианка Маринова, Михаела Спасова - 0883452088, 0899182320, имейл: buditel@volontime.com

 

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НА РУО - СОФИЯ-ГРАД