Национален кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

16.05.2019

Национален кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 13826/15.05.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката в град София ще се проведе националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Домакини на състезанието са Регионалното управление на образованието – София-град и Националната природо-математическа гимназия /НПМГ/ „Акад. Л. Чакалов” – София.

Националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 01.06.2019 г. от 11.00 до 12.15 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” – София, кв. Лозенец, ул. „Бигла“ № 52. Учениците, допуснати до участие в националния кръг на състезанието, следва да се явят в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ до 10.30 ч. на 01.06.2019 г., като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – ученическа книжка или лична карта.

В срок до 12.00 ч. на 28.05.2019 г. следва да потвърдите участието на допуснатите ученици от повереното Ви училище до националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ и да изпратите сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да се публикуват резултатите им и личните им данни (трите имена, училище, клас, населено място) на имейл: [email protected]. (Приложение 1 и Приложение 2)

Моля да създадете организация за информиране на учителите по математика и на допуснатите до национален кръг ученици от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици под 16 години.
  2. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици над 16 години.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД