Национален кръг на олимпиадата по френски език

14.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6418/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе в град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по френски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Плевен и ПГПЧЕ – гр. Плевен.

Настаняването на участниците е предвидено на 22.03.2019 г. от 14:00 часа в хотел „Ростов“, ул. „Цар Борис III“ № 2 и в хотел „Балкан“, бул. „Русе“ № 85 в град Плевен. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 19.03.2019 г. да направят резервации в посочените хотели.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават до 19.03.2019 г. заявка на имейл адрес svet_731973@abv.bg. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, е необходимо да изпратите съответната корекция в срок до 15.03.2019 г. на горепосочения имейл адрес. Протоколът с класираните ученици се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да изпратите на същия адрес информация за съответните необходимости.

Официалното откриване ще се състои на 22.03.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ № 4, град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в ПГПЧЕ – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 22. Допуснатите до участие ученици следва да се явят в 09:30 часа в училището домакин. Учениците заемат местата си от 09:30 до 09:45 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Светослава Илиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Плевен, тел. 064/841271, 0878451114, 0883990292.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД