Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година

23.01.2019

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година

Изх. № РУО1- 1886/ 23.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас № РД-20-233/18.01.2019 г., с вх. № РУО1-1584/18.01.2019 г., приложено Ви изпращам обява и статут на Националния литературен  конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на МОН. Организатори на конкурсa са община Бургас, къща музей „Петя Дубарова“, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Целта на конкурса е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: обява и статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД