Национална кампания „Дни на приобщаването 2018“, организирана под мотото „Дайте им крила“

16.04.2018

Национална кампания „Дни на приобщаването 2018“, организирана под мотото „Дайте им крила“

Изх. № РУО1-8793/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8479/13.04.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование за трета поредна година ще проведе Национална комуникационна кампания „Дни на приобщаването 2018“, с която цели насочване на общественото внимание към ключови предизвикателства пред българското училище. Фокусът на тазгодишното издание на кампанията, организирано под мотото „Дайте им крила“, е върху подкрепата, която цялата общност – семейство, бизнес и институции, могат да окажат на училището, за да може то да изпълни основната си мисия. Нейното начало е дадено със специално видео „Дайте им Крила“.

 

Дори минимално участие на общността в образователния процес води до значителни резултати. Само за една година работа в рамките на програма „Училището има смисъл“  са отчетени 50% увеличение в мотивацията за учене на учениците, които са  включени в нея. В резултат на програмата, насочена към въвличане на общността в образователния процес чрез представяне на различни професии, се отчита спад и на отсъствията, допускани по неуважителни причини – с 20% спрямо предходната година.

Като част от  кампанията „Дни на приобщаването 2018“ са подготвени „10 съвета как да подкрепим училището“, които дават разнообразни идеи за включване в училищния живот на всички, които биха искали да подпомогнат работата на някое училище.

В рамките на кампанията ще се проведат и два конкурса:Първият конкурс е за училищен празник „Крилата на приобщаването 2018“ . Центърът за приобщаващо образование отправя покана училищата от цялата страна да организират свой собствен ден с участието на семейства, бизнес и институции. Най-интересните събития ще бъдат отличени. Предложения за участие в конкурса да се изпращат в срок до 18 май 2018 г. на  e-mail: office@cie-bg.eu.

Вторият конкурс е на тема „На крилата на моята мечта“ . Центърът за приобщаващо образование отправя покана към ученици от цялата страна да си представят и нарисуват, или изработят и снимат своите крила и заедно с тях да споделят своята мечта. Най-креативните рисунки, снимки и описания на мечти ще бъдат наградени. Рисунки/снимки и кратък текст - описание на мечта, за участие в конкурса да се изпращат в срок до 18 май 2018 г. на e-mail: office@cie-bg.eu.

Победителите от двата конкурса ще бъдат обявени на 31 май 2018 г. на уебстраницата на Центъра за приобщаващо образование - www.cie.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД