Национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста“

12.06.2018

Национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста“

 

Изх. № РУО1-15071/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българскa академия на науката с вх. № РУО1-14580/07.06.2018 г., Ви уведомявам, че на 23 и 24 юни 2018 г. в гр. София ще се проведе национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста“, която се организира от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН. Началото на работната среща е в 13:00 часа на 23 юни 2018 г. в зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 3.

На срещата ще бъдат представени и обсъдени дейности и международни инициативи от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu.

Моля да уведомите учителите по география и икономика за предстоящото мероприятие в БАН.

Приложение: Програма, Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД