Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

10.04.2018

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

 

Изх. № РУО1- 8100/10.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на съшата заповед Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.04.2018 г.(събота) от 09:00 ч.

Във връзка с организиране на състезанието и определяне на училища домакини, моля в срок до 20.04.2018 г. да изпратите на e-mail [email protected] приблизителния брой ученици от повереното Ви училище, желаещи да участват в Националното математическо състезание „Питагор“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД