Национално състезание „Турнир на младите физици“, 26-28 януари 2018 г., Враца

12.01.2018

Национално състезание „Турнир на младите физици“, 26-28 януари 2018 г., Враца

Изх. № РУО 1 – 731/ 11.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 год., от 26 до 28 януари 2018 год. в град Враца ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици“.

Организатори на Турнира са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Враца и ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца.

Турнирът на младите физици се провежда за петнадесети пореден път върху 12 от общо 17 задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици, информация за който е достъпна на интернет страницата на турнира на адрес: http://iypt.org/Home

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици“, както 12-те задачи, на английски и български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката и на интернет страницата на Националното състезание: https://iypt-bg.org/index.php . Работният език е български за селективните физични битки и английски – за финалните физични битки.

Очаква се всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотел „Хемус“ най-късно до 16,30 часа на 26 януари 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

 1. Основните акценти във връзка с логистиката са:
 1. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/
 • В хотел „Хемус”, пл. Христо Ботев №1, гр. Враца http://hotelhemus.com/about/
 • Цените на нощувката на човек /за всички - ученици и ръководители на отбори/:

хотел

Цена на Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Цена на нощувката на човек в Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Хотел „Хемус”

/закуската е включена в цената на нощувката/

70,00 лв.

35,00 лв.

 

 

 • Настаняването в хотела ще се осъществява по реда на постъпване на заявките. Организаторите осигуряват хотелско настаняване на преференциални цени само за участниците в Националното състезанието и техните ръководители.
 • Хотелът не осигурява обяд и вечеря, но е в близост до множество места зо хранене.
 • Заявката за участие и за настаняване (Excel файл) в хотела се подават от училищата на електронен адрес: hristova_bogdana @yahoo.com.
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • При настаняването в хотела, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, дата на раждане, данни по лична карта (за ученици над 16 години), данни за издаването на фактура.
 1. Откриването и закриването на състезанието ще се осъществи в Конферентната зала на РУО – Враца, ет. 3, съгласно програмата.
 2. Официалната вечеря е организирана за всички участници и ще се проведе в ресторанта на хотел „Хемус“, гр. Враца (съгласно програмата). По време на вечерята е предвидено всеки отбор да представи по атрактивен начин в рамките на 3 (три) минути образователната институция, която представлява и членовете на отбора. При подаването на заявките за участие е необходимо да се опише накратко, в Word формат, как ще се представи образователната институция (мултимедийна презентация, филм, скеч, танц, демонстрация и т.н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.
 3. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците и ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

II. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на Турнира са:

Състезателната част ще се проведе в зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца (бул. “Демокрация” №18, Враца 3000) http://www.pmg-vratsa.org/index.php

 1. В случай, че има участници от училищата, които са със специални образователни потребности, моля да напишат точно какви са необходимостите при подаването на заявките.
 2. Допускането на учениците до участие в Турнира ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в хотела, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и име на отбора, заверен с подпис на директора и печат на училището.

Заявките за участие по образец се приемат до 18 януари 2018 год, 17:00 часа

 • на електронен адрес: hristova_bogdana@yahoo.com
 • В несканиран вид, във формат Excell
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката
 • файлът-заявка да се наименува: IYPT_ruoХХХX_YYYY. xls (XXXX – името на областния център; YYYY – името на училището, напр. IYPT_ruoVRATSA_SUHrBotevOrqhovo.xls)
 • формулярът за представяне на отбора да се наименува: IYPT_XXXX_YYYY. doc (XXXX – името на отбора; YYYY – името на населеното място, напр. IYPT__Light_Vratsa.doc)

За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици се обръщайте към г-жа Богдана Христова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Враца на телефони: 0894 385 002 и 0878 291 334

Приложение:

 1. Образец на заявка (Excel)
 2. Програма на турнира
 3. Формуляр за представяне на отбора (Word)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД