НВО 7 клас - училища гнезда

16.05.2018

НВО 7 клас - училища гнезда

Изх.№РУО1-12014/16.05.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2016 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием на заявленията на учениците (училища-гнезда). Моля да сведете информацията до учениците от VII клас и до техните родители.

Приложение: Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ - ГРАД