НВО 7 клас

16.05.2018

НВО 7 клас

Изх. № РУО1-11962/16.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ НВО В 7 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с заповед РД03-266/15.05.2018 г. на електроните пощи за НВО 7 клас са изпратени разпределение на квестори по сгради за двата модула на националното външно оценяване /изпита/ по български език и литература на 21.05.2018 г.,  разпределение на консултанти по сгради за националното външно оценяване /изпита/ по български език и литература на 21.05.2018 г. и разпределение на консултанти по сгради за осигуряване на подкрепяща среда на децата със специални образователни потребности на национално външно оценяване по български език и литература на 21.05.2018 г.

Всякакви промени, се извършват с доклад, входиран в РУО - София–град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД