Областен кръг на олимпиадата по френски език

11.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-3640/ 11.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., заповед  № РД 01-56/08.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 16.02.2019 г. от 9:00 часа в:

  • 17 СУ „Дамян Груев“, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ №64 за учениците от IX и X клас;
  • 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, бул. "Патриарх Евтимий" №35 за учениците от VIII, XI и XII клас.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в съответното училище и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище и разпределени със заповед  № РД 01-56/08.02.2019 г. на началника на РУО – София-град, е необходимо да се явят в съответното училище домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-303/06.02.2019 г. на началника на РУО – София-град)