Областния кръг на олимпиадата по математика

09.01.2019

Областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-576/09.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с оптимизиране на разпределението на училищата-домакини за областния кръг на олимпиадата по математика, Ви уведомявам, че учениците от IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в район Младост следва да се явят на олимпиадата по математика в 125.СУ, ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД