Образователна програма „За теб“

14.02.2018

Образователна програма „За теб“

 

Изх. РУО1 – 3668/ 13.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Грей България“ представя на Вашето внимание училищна образователна програма „За теб“ в българските училища за учебната 2017/ 2018 год.

Програмата е разработена от „Проктър и Гембъл“ в тясно сътрудничество с професионалисти по гинекология и включва брошурите: „Как да бъдеш щастливо момиче“ и „Да се чувстваш добре“. Провежда се в много европейски държави – Румъния, Молдова, сърбия, Босна, Македония, Албания, България. Основната й цел е да предостави достоверна информация на момичетата на възраст 11 – 12 години по отношение на промените, които настъпват през пубертета, и свързаните с това хигиена, хранителни навици и отношение към собственото тяло. От 2010 год. изпълнението на тази програма в България е възложено на агенция „Грей България“.

В тази връзка, моля за Вашето съдействи, при осъществяването на програмата на „Грей България“ в повереното Ви училище. Всички дейности свързани с нейната реализация, следва да се извършват с Вашето  изричното съгласие, в присъствието на учителите на учениците и не трябва да нарушават учебно-образователния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02 – 406/ 06.02.2018 г.

на началника на РУО - София-град)