Обучение за начални учители по компютърно моделиране

01.08.2019

Обучение за начални учители по компютърно моделиране

Изх. № РУО1 –23233/31.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 23142/30.07.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България  организира обучение по „Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за 3-ти клас на 24 август 2019 г. и за 4-ти клас на 25 август 2019 г. И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София.

 

Приложено Ви изпращам допълнителна информация и програма за всяко обучение, организирано от РААБЕ България.

Приложение:

·         Покана за обучението.

·         Програми на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД