Обучение за учители по математика

08.02.2019

Обучение за учители по математика

Изх. № РУО1-3375/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 3270/06.02.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ гр. Бургас, организира на 23.02.2019 г. в гр. София обучение на тема „Задачите по стереометрия – технологии на успеха“. Курсът е подходящ за учители по математика VII – XII клас. Продължителността на обучението е 16 академични часа и след успешно завършване се присъжда 1 квалификационен кредит.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД