Обучение на тема „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“

16.04.2018

Обучение на тема „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“

Изх. № РУО1-8800/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх.№ РУО1-8709/16.04.2018 г. от фирма „Стартегия“ ЕООД, Ви уведомявам, че на 26.04.2018 г. (четвъртък) в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 9 от 09:30 до 17:30 ще бъде проведено обучение на тема: „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“. Обучението е предназначено за директори и заместник-директори на училища, детски градини и други образователни институции.

Относно условията за участие и записване: https://goo.gl/forms/b1ftMTqJ45io0Vm62

Срок за регистрация: 24.04.2018 г.

За повече информация: info@startegy.bg; тел. 0887 661960 – г-жа Ваня Нотева.

Фирма „Стартегия“ ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД