Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“

11.06.2018

Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“

Изх. № РУО 1 – 14813/08.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 13884/01.06.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики, част от Националната асоциация на ресурсните учител ще проведе обучение на тема „ Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование“. Събитието ще се състои на 14.06.2018 г. от 09.30 – 17.30 ч. в гр. София.

Лектор на Обучението е Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на email nioppbg@gmail.com и на  телефони 0877/183 624 и 0877/182 604.

Приложение: Информация за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД