Обучения за педагогически специалисти

11.10.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 26146/11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25423/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че  Сдружение „Образование и технологии“ организират на 27.10.2018 год. от 9.00 ч. в гр. София обучение за учители по математика от 5- 8 клас и 9-12 клас на тема „Геометричната задача – технология на успеха“.

За повече информация на  интернет адрес: www.itlearning-bg.com и телефони +359 888 272 944, +359 887 798 262

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД