Обучения за педагогически специалисти

06.12.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-30890/06.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30823/05.12..2018 г., Ви уведомявам, че в рамките на Зимна интерактивна академия /съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружеството на психолозите в България и Фондация „Човек плюс“/ на 06.12.2018 г. – 07.12.2018 г. от 18. 00 ч. в платформата Zoom ще се проведе присъствен онлайн семинар на тема „Емоционална копетентност“. Уебинарът е предназначен за психолози, педагогически съветници, учители и други. Организиран е в 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от Министерството на образованието и науката и при участие се получава 1 квалификационен кредит.

За предстоящи уебинари, които ще се проведат от м.декември 2018 г. до м.март 2018 г. в рамките на Зимна интерактивна академия педагогическите специалисти могат да се информират на адрес: https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16

Повече информация и детайли за включване в уебинара може да получите на посочения електронен адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД