Обучения за учители в общообразователни или специални училища

31.07.2019

Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Изх. № РУО1- 23102/30.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-22700/24.07.2019 год. приложено Ви предоставям покана от ФИЦЕ – България за обучение на 6 и 7 август 2019 г. на тема „Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) -

[email protected]  или [email protected]

За контакти: тел.: 02 950 17 10 Дашенка Кралева – 0888903470 и Катерина Иванова - 0878808745

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема:„Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“ .

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД