Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

12.09.2019

Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1 26161/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ  ГРАДИНИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25656/ 05.09.2019 г. Ви уведомявам, че „Дидаско груп“ ЕООД провежда курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по безопасност на движението по пътищата (БДП) с присъждане на квалификационни кредити по следните теми:

1.      Технология на провеждане на срочен контрол по БДП в I - IV клас.

2.      Новите учебни програми /2018/ за обучение по БДП в детската градина, I–IV, V–VII, VIII- XII клас.

3.      Методиката на обучението по БДП в българското училище и детска градина.

4.      Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП в българското училище и детска градина.

5.      Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в българското училище и детска градина.

6.      Специфични умения за работа в комисията по БДП в българското училище и детска градина.

7.      Планиране, организация и контрол на обучението и дейностите по БДП за директори на училища и детски градини.

За повече информация – www.didasko-bg.com

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД