Осъществяване на организиран превоз с автобус на деца и ученици

09.08.2019

Осъществяване на организиран превоз с автобус на деца и ученици

Изх. № РУО1-24010/ 09.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-272/ 08.08.2019 г. с вх. № РУО1-23966/ 09.08.2019 г., с цел повишаване на безопасността при организиране и осъществяване на превоз на деца и ученици, Ви напомням, че е необходимо да се съблюдава следното:

  • При публикуване на обществени поръчки от превозвача следва да се изисква спазването на Наредба № 11/ 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и разпоредбите на Наредба № 33/ 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
  • Превозът на деца и/ или ученици се регламентира от наредбите като „случаен превоз“ или „специализиран превоз“, като на първо място превозвачът уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за наличието на бъдещ такъв превоз съгласно чл. 68 и чл. 68а от Наредба № 33/ 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
  • Превозното средство, с което се извършва „случаен превоз“, трябва да отговаря на изискванията на чл. 68б и чл. 71 от Наредба № 33/ 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
  • По време на работа водачът представя, при поискване от контролните органи, документите по чл. 100, ал. 1, т. 1-3 от Закона за движението по пътищата.
  • Когато превозът на деца и/ или ученици се извършва извън територията на Република България, следва да се спазват изискванията на чл. 55а и чл. 57 от Наредба № 11/ 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
  • Да се изисква списък на оборудването на автобусите, който включва всички пасивни и активни мерки за безопасност на превозното средство.
  • Автобусите, извършващи „специализиран превоз“ с маршрут на линията повече от 50 км, както и тези, извършващи „случайни превози“ по смисъла на ЗАвтП, следва задължително да бъдат оборудвани с устройства за регистриране данните от движението на превозното средство (тахограф).

Приложение: извадки от цитираните нормативни документи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД