Отворена е уеб системата за оценяване за пригодността за прилагане на проектите на учебници и на учебни комплекти в училище

15.05.2019

Отворена е уеб системата за оценяване за пригодността за прилагане на проектите на учебници и на учебни комплекти в училище

Рег. № РУО1-13551/14.05.2019г.

 

                                                                           

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД,

В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА

НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА IV, X КЛАС И НА УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА I, II, III, IV, V, VI И VII КЛАС

 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

            Във връзка с организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, на учебници за Х клас и на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език: турски език, Ви информирам, че от 14.05.2019 г. е отворена уеб системата за оценяване за пригодността за прилагане на проектите на учебници и на учебни комплекти в училище.

            Системата се намира на интернет адрес: https://uchebnici.mon.bg

            Директорите на училищата, в които ще се извършва оценяването за пригодност на проектите на учебници и учебни комплекти, са получили на електронната си поща пароли за достъп.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД