Откриване на изложба „Спортът в Антична Тракия“ в НАИМ

13.04.2018

Откриване на изложба „Спортът в Антична Тракия“ в НАИМ

 

Изх.№ РУО 1-8515/13.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8441/13.04.2018 г., Ви уведомявам, че екипът на Националния археологически институт с музей при БАН Ви кани да посетите изложбата „Спортът в Антична Тракия“. Изложбата ще бъде открита на  24 април 2018 г. от 18.00 ч.

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД