Открита педагогическа практика по латински език

15.04.2019

Открита педагогическа практика по латински език

Изх. № РУО1-10177/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че на 17.04.2019 г. от 17:45 часа в 17 СУ „Дамян Груев“, ж.к.Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ №64, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по латински език в IX клас с учител г-н Димитър Драгнев на тема „Латинският език и българските земи“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)